Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης και μέσω τηλεδιάσκεψης από το Δήμο Βύρωνα

Print Friendly, PDF & Email

Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης
και μέσω τηλεδιάσκεψης από το Δήμο Βύρωνα

 

Ο Δήμος Βύρωνα, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω της πανδημίας COVID-19, συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης, με στόχο την ενδυνάμωση και υποστήριξη της κοινότητας.

Συγκεκριμένα παρέχεται:

• Ψυχολογική στήριξη σε παιδιά και εφήβους
• Συμβουλευτική στήριξη σε γονείς
• Ατομική συμβουλευτική σε ενήλικες
• Ψυχοκοινωνική στήριξη
• Συνεργασία με τη σχολική κοινότητα

Λόγω των περιοριστικών μέτρων COVID-19, παρέχεται (έπειτα από αξιολόγηση του αιτήματος, όπου κρίνεται σκόπιμο) και η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριών μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η υποδοχή αιτημάτων γίνεται τηλεφωνικά από Δευτέρα-Παρασκευή, 8:30-13:30 στο τηλ.: 210-7624403 ή ηλεκτρονικά στο e-mail: marilinabadikian@dimosbyrona.gr.