Ξεκινούν 18/05 οι εγγραφές στα (Κ.Δ.ΑΠ.) του Δήμου Ζωγράφου – Αναλυτικές οδηγίες

Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Κ.Δ.ΑΠ.)

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Copyright image: infokids.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί γονείς,

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όλες οι αιτήσεις εγγραφών, για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.) του Δήμου Ζωγράφου, για την περίοδο 2020 – 2021, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://zografoukdapaitiseisvn.tcloudapp.net .

Για την περίοδο 2020 – 2021, σας γνωρίζουμε ότι γίνονται δεκτά τα παιδιά με ημερομηνία γέννησης, από 1/1/2009 έως και 31/12/2015. Για διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα (Τραυλαντώνη 53, «Ζωγραφόκηπος»), 210.7487915 (Βακτριανής 94, «Αερόστατο») και 210.7485904 (Αργυροκάστρου & 34ου Συντάγματος, «Βυσσινόκηπος») καθημερινά από τις 08:00 π.μ. έως και τις 14:30 μ.μ.

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 210 9885396 τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 16:00.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφών ξεκινά την Δευτέρα 18/05/2020 και θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 17/06/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τις 00:00 έως τις 01:00 κάθε μέρα το σύστημα δε θα λειτουργεί λόγω προγραμματισμένης συντήρησης και αναβάθμισης.

Αφού υποβάλλετε οριστικά την αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα και λάβετε αριθμό αίτησης, ακολουθούν τα εξής:

1. Συγκεντρώνετε το σύνολο των δικαιολογητικών όπως αναφέρονται κατωτέρω, μέσα σε φάκελο.

2. Αναγράφετε πάνω στο φάκελο τα κάτωθι:

α) Τον τίτλο “Αίτηση εγγραφής στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.)”.

β) Τον αριθμό αίτησης που έχετε λάβει από την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση.

γ) Το όνομα και το επώνυμο του παιδιού. Η αποστολή του πλήρους φακέλου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ταχυδρομική ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζωγράφου, στην οδό Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 157 72. Επισημαίνεται ότι, οι φάκελοι που αποστέλλονται θα πρέπει να είναι πλήρεις. Ελλιπείς φάκελοι δε θα ληφθούν υπόψη (αυτομάτως θα απορρίπτονται).

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 26/06/2020 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (courier).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής είναι τόσο η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, όσο και η αποστολή των δικαιολογητικών.

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.) του Δήμου Ζωγράφου έχουν στη δύναμή τους τρία (3) παραρτήματα, που λειτουργούν στις εξής διευθύνσεις:

ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

1 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 11 & 34ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, «Βυσσινόκηπος»

2 ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ 53 & ΜΑΙΚΗΝΑ, «Ζωγραφόκηπος»

3 ΒΑΚΤΡΙΑΝΗΣ 94 & ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ, «Αερόστατο»

Σας ενημερώνουμε ότι οι γονείς που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή του παιδιού τους και στη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής’’ (ΕΣΠΑ) δύνανται να υποβάλλουν αίτηση και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.) του Δήμου Ζωγράφου με τους όρους που θέτει το κάθε πρόγραμμα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση Εγγραφής (εκτυπωμένη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα).

2. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.

3. Πιστοποιητικό υγείας παιδιού (επισυνάπτεται στο έντυπο της αίτησης).

4. Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας, συμπληρωμένο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών που προβλέπονται για την ηλικία του παιδιού.

5. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2020.

6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού του 2020. α) Σε περίπτωση συμφώνου συμβίωσης υποχρεούνται και οι δύο γονείς κατάθεσης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικού. β) Βεβαίωση από την εφορία απαλλαγής για μη υπόχρεους φορολογικής δήλωσης.

Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση που το εκκαθαριστικό σας δεν έχει εκδοθεί από την Εφορία, υποχρεούστε να συμπληρώσετε και να καταθέσετε την Υπεύθυνη Δήλωση περί προσκόμισής του μέχρι την 01/09/2020 στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.) του Δήμου Ζωγράφου.

7. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ ή σταθερής τηλεφωνίας, από όπου προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας των γονέων ή αντίγραφο ηλεκτρονικής υποβολής Δήλωσης Μίσθωσης Κατοικίας από www.aade.gr/Υπηρεσίες προς πολίτες/Ακίνητα/Μισθωτήρια Ακινήτων.

8. Βεβαίωση εργασίας τελευταίου εξαμήνου για τη μητέρα ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

 

Η Αντιδήμαρχος Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών, ΚΔΑΠ & Κοινωνικών Υπηρεσιών

Ειρήνη Χαλκιαδάκη