Τρίτεκνοι: Νέα προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό στους Δήμους της χώρας

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό στους Δήμους της χώρας  για 1.468 θέσεις εργασίας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο www.asep.gr