Το παιδί δεν μπορεί να διαβάσει ακόμα, να του πάρω δώρο ένα παραμύθι;

0Shares
Print Friendly, PDF & Email

Το παιδί δεν μπορεί να διαβάσει ακόμα, να του πάρω δώρο ένα παραμύθι;

 

Το βιβλίο ενέχει σημαντικό ρόλο στην απόκτηση της γλωσσικής ανάπτυξης του νηπίου και στον προφορικό αλλά και στον γραπτό λόγο μετέπειτα. Αυτό συμβαίνει εφόσον τα νήπια που δεν ξέρουν ακόμη να διαβάζουν όταν έρχονται σε επαφή με βιβλία για παράδειγμα παραμύθια, δεν μπορούν να αποκωδικοποιήσουν τις λέξεις αλλά έχουν κερδίσει σημαντικές κατακτήσεις στο χώρο της ανάγνωσης.

Το παιδί σταδιακά αρχίζει να συνειδητοποιεί τον τρόπο που πρέπει να κρατά το βιβλίο, πώς να γυρίσει τις σελίδες και τι να κάνει με τις κρυμμένες εικόνες. Ακόμη αποκτούν γνώσεις χρήσιμες για το σχολείο εφόσον μπορούν και αναγνωρίζουν τι είναι ο τίτλος, αντιλαμβάνονται την συνέχεια της ιστορίας για παράδειγμα με υφίσταται να παρουσιάζεται στην πρώτη σελίδα μία πριγκίπισσα πάνω σε ένα πύργο και στην συνέχεια να βρίσκεται χωρίς εξήγηση σε ένα σπίτι.

Υπάρχουν και άλλα οφέλη της επαφής του παιδιού με το βιβλίο όπως είναι η αναγνώριση της διαφοράς του προφορικού από τον γραπτό λόγο. Αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε όταν ένα παιδί στο νηπιαγωγείο παριστάνει ότι διαβάζει ένα παραμύθι ο τρόπος που μιλάει δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιεί όταν απευθύνεται στους συμμαθητές του. Επίσης βοηθά σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της γλώσσας και του λεξιλογίου εφόσον το παιδί έχοντας ακούσει ένα παραμύθι έχει ακούσει και λέξεις άγνωστες που στην συνέχεια πειραματίζεται και τις χρησιμοποιεί όταν παίζει, όταν μιλά με την δασκάλα του ή όταν μιλά στους γονείς του. Το παραμύθι (ή το νανούρισμα ή μία ιστοριούλα) <<εισάγει>> το παιδί στον κόσμο μας εφόσον πριν πάει σχολείο έχει μάθει αρκετά για την ζωή από την βρεφική ηλικία ακόμα. Συνοψίζοντας, το κάθε παιδί ανάλογα με τις αναγνωριστικές του εμπειρίες μπορεί και κάνει υποθέσεις, αναρωτιέται ποιος ήρωας έχει δίκιο, γιατί συνέβη, πολλές φορές προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις του αυξάνοντας έτσι την φαντασία του (Α.Α Γιαννικόπουλου,1998,σελ.62-72).

Βιβλιογραφική πηγή:Α.Α. Γιαννικοπούλου, << Από την προανάγνωση στην ανάγνωση >>, οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς, έκδοση 9η, εκδόσεις Καστανιώτη.