Θα ανοίξει το δημοτικό κολυμβητήριο Βύρωνα;

0Shares
Print Friendly, PDF & Email

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βύρωνας, 27/4/2020

Επαναλειτουργεί από 1η Ιουνίου το Κολυμβητήριο, για ΑΜΕΑ και υποψήφιους αγωνισμάτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ανοίγει και πάλι από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 το Δημοτικό Κολυμβητήριο Βύρωνα σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32008/23.05.2020, κοινή Υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπει την κατ’ εξαίρεση αθλητική δραστηριότητα σε:

1. Όσους/ες είναι υποψήφιοι/ες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΕΦΑΑ, παραγωγικές σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού), είτε κατόπιν προκήρυξης οποιουδήποτε διαγωνισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

2. Άτομα με αναπηρίες για θεραπευτική άσκηση, καθώς και από τους συνοδούς τους, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση η παρουσία συνοδού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συνταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας και να προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που επιτρέπει τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Για τη χρήση της πισίνας είναι απαραίτητες οι σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις (Δερματολόγο και Καρδιολόγο ή Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής, που πιστοποιούν ότι οι αιτούντες είναι υγιείς και μπορούν να ασκηθούν στο άθλημα της κολύμβησης).
Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα πρέπει να προσκομίσουν ακόμα:
α) Ταυτότητα
β) Βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές

Όπως προβλέπουν οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για τη διασφάλιση της υγείας των αθλούμενων πολιτών, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τη Φόρμα Ιατρικής Βεβαίωσης και το Δελτίο Καταγραφής Αθλούμενου.

Σύμφωνα εξ’ άλλου με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο Προπόνησης Αθλημάτων Υγρού Στίβου θα ακολουθούνται τα παρακάτω μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό:
• Τα αποδυτήρια και τα λουτρά θα πρέπει να είναι κλειδωμένα.
• Οι λουόμενοι θα αλλάζουν αν επιθυμούν αθλητικό ιματισμό στις καρέκλες που θα τους έχουν διατεθεί ή θα προετοιμάζονται στην οικία τους.
• Οι κανόνες υγιεινής των λουομένων (ντους χρησιμοποιώντας υγρό σαπούνι) πρέπει να γίνονται πριν και μετά την προπόνηση στην οικία των αθλητών.
• Με το τέλος της προπόνησης τοποθετούν τα ρούχα σε ατομικό σάκο και απομακρύνονται όσο γίνεται πιο γρήγορα και υπεύθυνα από το χώρο του κολυμβητηρίου.

Το κολυμβητήριο θα λειτουργεί από τις 8.00 έως τις 19.00. Οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κολυμβητηρίου στο τηλέφωνο 210-7666626 για τον προγραμματισμό της εισόδου τους στην αθλητική εγκατάσταση και για επιπλέον πληροφορίες.