Ένας τρόπος αντιμετώπισης της νευρικής συμπεριφοράς του παιδιού κατά την διάρκεια της τηλεκπαίδευσης ή και της δια ζώσης μάθησης

Ένας απλός τρόπος να διαχειριστείτε μία ακατάλληλη συμπεριφορά του παιδιού στην τάξη είτε στο σπίτι κατά την διάρκεια του διαβάσματος ’’Special Ed “Behavior In a Bag’’ Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι να δείξει σε γονείς και εκπαιδευτικούς έναν απλό τρόπο με τον οποίο μπορούν να βελτιώσουν την συμπεριφορά του παιδιού τους είτε…

Συνέχεια.