Σχόλιο για την πρώτη ημέρα τηλεκπαίδευσης

Σχόλιο για την πρώτη ημέρα τηλεκπαίδευσης Πρώτη ημέρα τηλεκπαίδευσης – Βαθαίνουν οι ταξικές ανισότητες Πρώτη μέρα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ μαθημάτων μέσω Τηλεδίασκεψης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) για Γυμνάσια και Λύκεια και τα αποτελέσματα δείχνουν την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ! Σε όλα τα σχολεία υπήρχε πρόβλημα. Κάποιοι μαθητές δεν μπόρεσαν να μπουν καθόλου, κάποιοι μόνο την…

Συνέχεια.