Το παιδί δεν μπορεί να διαβάσει ακόμα, να του πάρω δώρο ένα παραμύθι;

Το παιδί δεν μπορεί να διαβάσει ακόμα, να του πάρω δώρο ένα παραμύθι;   Το βιβλίο ενέχει σημαντικό ρόλο στην απόκτηση της γλωσσικής ανάπτυξης του νηπίου και στον προφορικό αλλά και στον γραπτό λόγο μετέπειτα. Αυτό συμβαίνει εφόσον τα νήπια που δεν ξέρουν ακόμη να διαβάζουν όταν έρχονται σε επαφή με βιβλία για παράδειγμα παραμύθια,…

Συνέχεια.