Η διοίκηση Βοσκόπουλου θέλει να βάλει τέλος στα δωρεάν προγράμματα του Πολιτιστικού Κέντρου

Η διοίκηση Βοσκόπουλου θέλει να βάλει τέλος στα δωρεάν προγράμματα του Πολιτιστικού Κέντρου Η δημοτική αρχή με εισήγησή της στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (Παρασκευή 25/9/2020) επιχειρεί να βάλει τέλος στη δωρεάν πρόσβαση στα Προγράμματα του Πολιτιστικού Κέντρου, θεσπίζοντας ετήσια εγγραφή 20€για κάθε δραστηριότητα του Πολιτιστικού Κέντρου και επιπλέον 20€ μηνιαία συνδρομή για τα νέα…

Συνέχεια.