Στην Ελλάδα για πρώτη φορά η πιστοποίηση κόμποστ από βιοαπόβλητα

Με πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εξασφαλίζεται η διαδικασία πιστοποίησης κόμποστ που παράγεται από βιοαπόβλητα     Γ. Πατούλης: «Κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξεις. Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα διαχείρισης βιοαποβλήτων εκτρέποντας από την ταφή πάνω από 600.000 τόνους βιοαποβλήτων, δημιουργώντας 300 νέες θέσεις εργασίας και εξασφαλίζοντας οικονομικά οφέλη που…

Συνέχεια.