Η κατάκτηση της γλώσσα πριν και κατά την διάρκεια του σχολείου

Η γλώσσα πριν το σχολείο Ένα παιδί πέντε ετών πριν πάει ακόμα στο σχολείο μπορεί να χρησιμοποιήσει το περίπλοκο σύστημα της μητρικής γλώσσας με μία διαδικασία όμοια για οποιαδήποτε ομιλούμενη γλώσσα (Slobin, 1992). Η μητρική γλώσσα ωθεί το παιδί στο να κατακτήσει τις μορφολογικές, φωνητικές, συντακτικές και σημασιολογικές ικανότητες της γλώσσας χωρίς την ανάγκη εξωγενών…

Συνέχεια.