Οι Δήμοι αφυπνίζονται στηρίζοντας τους τρίτεκνους

Οι Δήμοι αφυπνίζονται στηρίζοντας τους τρίτεκνους Μετά από τις συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη καθώς και με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου ένα από τα αιτήματα μας εισάγεται για ψήφιση στη βουλή. Γίνεται τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του νόμου 3463/2006 που αφορά “Επιχορηγήσεις και βοηθήματα”. Έτσι δίνεται η δυνατότητα…

Συνέχεια.