«Πραξικόπημα» της δημοτικής Αρχής Βοσκόπουλου: επίδειξη αυταρχισμού και αντιδημοκρατικής πολιτικής

«Πραξικόπημα» της δημοτικής Αρχής Βοσκόπουλου: επίδειξη αυταρχισμού και αντιδημοκρατικής πολιτικής Παρουσίασε ως ομόφωνη απόφαση( ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 61 Πρακτικό της με αριθμό 7ης/14.05.2020, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ) πρόταση που συμφωνήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο από όλες τις δημοτικές παρατάξεις: συγκεκριμένα να παρουσιαστεί εκ νέου σε νέο δημοτικό συμβούλιο η πρόταση της δημοτικής αρχής «για την…

Συνέχεια.