Πρόσκληση επιχορήγησης 2021

0Shares
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση επιχορήγησης 2021 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης ή και παροχής αιγίδας για δράσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του 2021, στο πλαίσιο της στήριξης και ανάδειξης δράσεων ελληνικών πολιτιστικών φορέων. Το ΥΠΠΟΑ, υπό τις συνθήκες της πανδημίας, αποφάσισε πέραν της ενίσχυσης των πολιτιστικών δράσεων και της έρευνας, να ενισχύσει και ειδικότερες δράσεις ψηφιακού πολιτισμού, για παιδιά και εφήβους, για την συμπεριληπτικότητα και προσβασιμότητα των ΑμεΑ στον πολιτισμό, σε συνάρτηση και με το αντίστοιχο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.
Αποτελεί καλή ευκαιρία για τους φορείς της πόλης μας να υποβάλουν αίτηση, για να μπορέσουν να στηρίξουν προγράμματα για παιδιά μόλις σταματήσουν οι περιορισμοί από την πανδημία, να αρχίσουν ψηφιακές πολιτιστικές δράσεις, επιπλέον το μουσείο μας μπορεί να αναζητήσει συνεργασία για κοινές πολιτιστικές δράσεις με άλλα μουσεία σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση του 1821 ή Μικρασιατική καταστροφή, π.χ. “Το Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού Φιλιώ Χαϊδεμένου”.
Ειδικότερα ανάμεσα στα άλλα ανακοινώθηκε πρόσκληση για δράσεις μουσείων και πινακοθηκών, πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους, ψηφιακός πολιτισμός, δράσεις σχετικές με την έννοια του εκπατρισμού με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Δικαίωμα υποβολής έχουν φορείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 22 Φεβρουαρίου 2021, ενώ φορείς μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο, εφόσον δεν έχουν ήδη εγγραφεί, έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021. Τόσο η εγγραφή στο Μητρώο, όσο και η υποβολή αιτήματος γίνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://drasis.culture.gr/, όπου θα αναρτηθούν οι σχετικές προσκλήσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις αναλυτικά.