Ποια η συμβολή του νηπιαγωγείου στην οικογένεια και ποιος ο ρόλος του/της νηπιαγωγού

0Shares
Print Friendly, PDF & Email

Ποια η συμβολή του νηπιαγωγείου στην οικογένεια και ποιος ο ρόλος του/της νηπιαγωγού

 

Συμβολή του νηπιαγωγείου στην οικογένεια

Για το παιδί το νηπιαγωγείο πρέπει να αποτελεί έναν χώρο χαράς και δημιουργικότητας. Με την απαραίτητη ενημέρωση από τους γονείς για την δημιουργία της πρώτης εικόνας, η εισαγωγή των παιδιών στο μόνο σπίτι που είναι οργανωμένο αποκλειστικά για αυτά, με έπιπλα, εγκαταστάσεις, υλικά και παιχνίδια στη διάθεσή τους, η παραμονή τους εκεί θα πρέπει να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Ταυτόχρονα η ένταξή τους σε ένα κέντρο παιδιών οδηγεί στη δημιουργία σχέσεων, την ανάγκη να είσαι αγαπητός για να αγαπιέσαι, της καλής συμπεριφοράς, τις συνέπιες της κακής συμπεριφοράς και της ζήλιας. Εκτιμά την ευγένεια, την αλληλοβοήθεια, τη φροντίδα, το σεβασμό και τη συνεργασία. Μαθαίνει την έννοια της ελευθερίας και σέβεται την ελευθερία των άλλων.
Το νηπιαγωγείο πρέπει να είναι κοντά στην οικογένεια προτού το παιδί εισαχθεί σε αυτό, εφόσον υπάρχει ανάγκη. Η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινήσει από νωρίς και ο νηπιαγωγός πρέπει να επισημαίνει στους γονείς την επιρροή τους στην ανάπτυξη του, να τους συμβουλεύει και να τους παροτρύνει σε ειδικούς όταν εκεί μπορεί να δοθεί λύση .
Όταν το παιδί φτάσει στην ηλικία που το νηπιαγωγείο αναλαμβάνει αρκετό χρόνο της ημέρας του, δίνεται η ευκαιρία στη μητέρα να αφιερώσει χρόνο στο επάγγελμα της, σε κοινωνικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Το μεσημέρι λοιπόν μητέρα και παιδί θα μπορούν να έχουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο ώστε να διαβάσουν και να παίξουν. Το σχολείο βοηθά ώστε να γνωρίσουν οι γονείς το παιδί τους και η επικοινωνία με το νηπιαγωγό το επιτυγχάνει σε μεγαλύτερο βαθμό .
Η επικοινωνία αυτή είναι απαραίτητη καθώς ο νηπιαγωγός οφείλει να γνωρίζει και την κατάσταση υγείας του παιδιού. Το δελτίο υγείας βοηθά ώστε να μπορέσει να ανακαλύψει ο νηπιαγωγός ελαφρές σωματικές ανωμαλίες, κινητικές ή αισθητικές αδυναμίες, τις οποίες οι γονείς είτε αδυνατούν να αντιληφθούν είτε αρνούνται να δεχτούν .
Σε ορισμένες περιπτώσεις που είναι περισσότερο σοβαρές και περίπλοκες το παιδί μπορεί να χρειαστεί εισαγωγή σε ειδικό σχολείο. Μπορεί ωστόσο σε άλλες περιπτώσεις το παιδί να παρακολουθείται από ειδικό γιατρό, και να συμμετέχει στο τμήμα ένταξης. Ο νηπιαγωγός έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει την παρουσία των γονέων κατά τη διάρκεια ορισμένων ασκήσεων και η συνεργασία του ψυχίατρου τόσο με την οικογένεια όσο με το νηπιαγωγό θα φέρει σημαντικά οφέλη στη προσπάθεια σωστής ανάπτυξης του παιδιού
.
Το νηπιαγωγείο αποτελεί θεσμό στην πορεία ανάπτυξης του παιδιού αλλά δε μπορεί να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα όταν η οικογένεια λείπει από το έργο αυτό. Η οικογένεια οφείλει να στηρίζει τον οργανισμό αυτό, να εμπιστεύεται το νηπιαγωγό και να ενεργεί για την επέκταση του, σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας .

O ρόλος του νηπιαγωγού 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να αποκτήσει μια ουσιαστική και εποικοδομητική σχέση με τους κηδεμόνες, ώστε η όποια εκπαιδευτική παρέμβαση να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε αυτή τη σχέση, έχοντας θεμέλια που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά για να αισθάνονται τα παιδιά ασφαλή. Αναγκαία καθίσταται η ενημέρωση των γονέων στην αρχή της σχολικής χρονιάς για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και τους επιθυμητούς στόχους. Ο εκπαιδευτικός επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία προτρέποντας τους να διατυπώνουν ερωτήματα και να αναφέρουν τους προβληματισμούς τους. Οι γονείς είναι οι καλύτεροι πληροφοριοδότες για την προσωπικότητα, τις συνήθειες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους. Προκειμένου ο εκπαιδευτικός να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των μαθητών του οφείλει να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού γεγονός που έγκειται στην κρίση των γονέων. Πρέπει να γίνει κατανοητό πως η οικογένεια αποτελεί το πρώτο μαθησιακό περιβάλλον και η εθελοντική βοήθεια των γονέων στην σχολική διαδικασία δημιουργεί ένα κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Η συνδρομή τους μπορεί να είναι η παροχή υλικών, η συνοδεία μικρών ομάδων, η ανάγνωση παραμυθιών στην γωνιά της βιβλιοθήκης, η παρουσίαση εθίμων, παραδόσεων και η αφήγηση βιωματικών γεγονότων , εμπειριών και γνώσεων. Σε περίπτωση που στο σχολικό σύνολο συμμετέχει παιδί με ειδικές ανάγκες ή αλλόγλωσσο παιδί , επιτακτική ανάγκη είναι όχι μόνο η ένταξη του στο μαθησιακό περιβάλλον με τις κατάλληλες δραστηριότητες αλλά και η εξασφάλιση δυνατότητας διερμηνείας με το κηδεμόνα του. Η σχέση γονέα-εκπαιδευτικού, ενδυναμώνεται και διατηρείται μέσα από : προγραμματισμένες συναντήσεις με το σύνολο των γονέων αλλά και ξεχωριστά, τηλεφωνικές επικοινωνίες, ημερολόγιο επικοινωνίας μέσω του παιδιού, πίνακα ανακοινώσεων και πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων με ειδικούς επιστήμονες. Στο ξεκίνημα της χρονιάς ο νηπιαγωγός πραγματοποιεί τη συνάντηση γνωριμίας με τους γονείς προτρέποντας τους , να τονίζουν στα παιδιά την επικοινωνία , τη συνεργασία, το σεβασμό και την επαφή με τους συνομήλικους τους, τη τήρηση κανόνων και την αυτονομία τους όταν απαιτείται. Σε επόμενες συναντήσεις ενημερώνει για την πορεία της μαθησιακής διαδικασίας και την εξελικτική πορεία των παιδιών τους. Πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι τα παιδιά μικρής ηλικίας πρέπει να παρατηρούν τον κόσμο γύρω τους και πως αναπτύσσονται σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που σέβεται τις δυνατότητες και το προσωπικό τους ρυθμό. Αναζητώντας τον τρόπο προσέγγισης, γονείς και εκπαιδευτικοί, οφείλουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον τους και θυμούνται ότι τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι . Δεδομένου ότι το σπίτι αποτελεί το πρώτο σχολείο η μαθησιακή διαδικασία δεν περιορίζεται στον σχολικό χώρο αλλά και μέσα σε αυτόν με την συμβολή του νηπιαγωγού.