Μπεττίνα Γραφίδου: «Προστατέψαμε τη νομιμότητα και την εγκυρότητα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3/3/2021, για το “Καισάριο”»

0Shares
Print Friendly, PDF & Email

Ανακοίνωση παράταξης «Πρώτη Φορά Καισαριανή»

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης προστατέψαμε τη νομιμότητα και την εγκυρότητα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3/3/2021, για το «Καισάριο Γυμναστήριο» και τη δημιουργία του Νέου Δημοτικού Γυμναστηρίου.

Με την πρόταση που καταθέσαμε για εξαίρεση από τη συζήτηση και την ψηφοφορία, λόγω κωλύματος συμμετοχής στο συγκεκριμένο ζήτημα, α) του Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου του Δ.Σ., κ. Δημήτριου Αντωνόπουλου και β) της Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου κας Μαρίας Βούρλου (σε εφαρμογή των όσων ορίζει ο Νόμος 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ο Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής), διασφαλίσαμε τα συμφέροντα του Δήμου και των συμπολιτών μας.

Ο Νόμος 3463/2006 ( άρθρο 99) ρητά προβλέπει:

«Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος, στην κατάρτιση αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ή να συμμετάσχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο προς το οποίο διατηρεί στενό δεσμό, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.»

Και επίσης ρητά προβλέπει:

«Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας…».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι δύο προαναφερθέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν μπορούσαν και δεν έπρεπε να συμμετάσχουν στη συζήτηση και στη λήψη απόφασης, γιατί συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια με δύο εργαζόμενες στο Καισάριο Γυμναστήριο και αυτό δημιουργούσε κώλυμα συμμετοχής λόγω υλικού συμφέροντος των συγγενών τους.

Η συμμετοχή τους, θα καταστούσε άκυρη την όποια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα επέφερε, πιθανές, πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος τους.

Φίλοι Συμπολίτες μας,

Αυτή είναι η αλήθεια, με όλα τα στοιχεία στη διάθεσή σας και έτσι πράξαμε για να υπερασπιστούμε τη νομιμότητα και την εγκυρότητα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Και ενώ όλα αυτά είναι προφανή και υποχρεωτικά για την τήρηση της νομιμότητας, εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα ξεκίνησε μία αδικαιολόγητη και παντελώς αστήρικτη επίθεση σε βάρος της παράταξής μας «Πρώτη Φορά Καισαριανή» και της επικεφαλής της, Μπεττίνας Γραφίδου.

Είναι εμφανής ο στόχος της προσπάθειας αυτής. Με την παραποίηση των γεγονότων και την απόκρυψη της αλήθειας, επιχειρούν να συγκαλύψουν τις ευθύνες του Δημάρχου και των συνεργατών του, οι οποίοι είτε από άγνοια, είτε οδηγούμενοι από άλλα κίνητρα, έθεσαν σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την εγκυρότητα της τόσο κρίσιμης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.