Καταπέλτης ο Άγης Παπακωνσταντίνου για την Προγραμματική Σύμβαση Δ. Ζωγράφου και ΕΜΠ «Στρατηγικές Παρεμβάσεων για τη δικτύωση και αναβάθμιση των δημόσιων χώρων του Δήμου Ζωγράφου»

Print Friendly, PDF & Email

Σφοδρή κριτική από τον υποψήφιο δήμαρχο Ζωγράφου κ. Άγη Παπακωνσταντίνου προς τη διοίκηση Καφατσάκη στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 αναφορικά με την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ δήμου Ζωγράφου και ΕΜΠ με τίτλο «Στρατηγικές Παρεμβάσεων για τη δικτύωση και αναβάθμιση των δημόσιων χώρων του Δήμου Ζωγράφου» ύψους 80.600 ευρώ.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου αναγνώρισε μεν το μεγάλο κύρος του ιδρύματος, στο συγκεκριμένο όμως θέμα ανέφερε – και με βάση την επίσημη εισήγηση της διοίκησης προς το δημοτικό συμβούλιο – ότι προκύπτει αδιάσειστα πως το ΕΜΠ δεν έχει την εμπειρία που απαιτείται όσον αφορά την εφαρμογή προτύπων μέσω συνεργασιών με φορείς ΟΤΑ, αλλά και τη διεπιστημονική συνεργασία.

Ενδεικτικά, στο επίσημο κείμενο διαβάζουμε:
«Ο Τομέας Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού και το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ διαθέτουν σύμφωνα με το ιδρυτικό τους πλαίσιο τεχνογνωσία, συνεχή και πλούσια ερευνητική δραστηριότητα και έμπειρο ερευνητικό προσωπικό, στα επιστημονικά αντικείμενα της πολεοδομίας, των αστικών αναπλάσεων, του αστικού πρασίνου και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού υπαίθριων δημοσίων χώρων. Προκειμένου να προχωρήσει στην εφαρμογή ερευνητικών προτύπων και την περαιτέρω ανάπτυξη τους επιδιώκουν τη συνεργασία μεταξύ άλλων και με φορείς των ΟΤΑ για αυτό το σκοπό».

Και λίγο παρακάτω διαβάζουμε : «Στο πλαίσιο της έρευνας θα συνεργαστούν επιστήμονες του χώρου οι οποίοι εστιάζουν σε διαφορετικές κλίμακες του αστικού προγραμματισμού και σχεδιασμού. Έτσι, θα συνεργαστεί προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες του ΕΜΠ από δύο τομείς (Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού – Πολεοδομίας και Χωροταξίας), οι οποίοι δεν έχουν αναπτύξει, έως τώρα, τον βαθμό συνεργασίας και αλληλεπίδρασης που προκύπτει ως ανάγκη από την αλληλοεπικάλυψη των κλιμάκων σχεδιασμού και των ζητημάτων με τα οποία ασχολούνται».

Καταλήγοντας ο κ. Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι χωρίς να αμφισβητείται το κύρος του ΕΜΠ, υποχρέωση όμως κάθε δημοτικού συμβούλου είναι να ελέγχει και να εξετάζει λεπτομερώς κάθε δαπάνη, αφού το κυρίαρχο καθήκον του απέναντι στο νόμο και στον πολίτη είναι η προστασία της δημοτικής περιουσίας.
Από τα παραπάνω τεκμηριώνεται πλήρως ο ισχυρισμός του κ. Παπακωνσταντίνου, αφού εκτός των άλλων όπως ανέφερε το όλο θέμα θα κοστίσει στο δήμο Ζωγράφου 80.600 ευρώ, τα οποία θα κληθεί να τα πληρώσει ο δημότης. Κάλεσε δε τη διοίκηση, να απευθυνθεί στην ελεύθερη αγορά όπου υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρείες και επιστήμονες που γνωρίζουν το θέμα.
Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία όπου υπερψηφίστηκε μόνο από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης της δημάρχου.