Ερωτήσεις παράταξης Αλ. Σωτηρόπουλου ενόψει του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 11/5

0Shares
Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Της δημοτικής παράταξης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ: ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Κοιν.: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βύρωνα, δια του Προέδρου του κ. Γεωργίου Πλακίδα.

Θέμα: «Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων για τον κορονοϊό COVID-19»

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Όπως γνωρίζετε, ένας από τους κλάδους που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα μέτρα προστασίας της κοινωνίας μας από τον κορονοϊό COVID-19 είναι και εκείνος των καταστημάτων της εστίασης και των καφετεριών-μπαρ. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τα καταστήματα αυτά προβλέπεται να επαναλειτουργήσουν από 1/6 και μετά, υπό αυστηρά μέτρα μόνο σε εξωτερικούς χώρους με ελάχιστη απόσταση των τραπεζιών τα 2 μέτρα και με 4 άτομα το πολύ ανά τραπέζι.

Είναι προφανές ότι –ακόμη και αν παραβλεφθεί η ψυχολογική περίοδος προσαρμογής όλων στην νέα πραγματικότητα- με τους ανωτέρω όρους αφενός πολλές επιχειρήσεις θα είναι μη βιώσιμες και αφετέρου το αντίτιμο που καταβάλλουν στο Δήμο για την χρήση κοινόχρηστων χώρων με την τοποθέτηση σ` αυτούς τραπεζοκαθισμάτων δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες που το διαμόρφωσαν (χρήση των παραχωρηθέντων τ.μ. από πολύ λιγότερους πελάτες).

Ενόψει των ανωτέρω και προς ενίσχυση των επιχειρήσεων αυτών και της τοπικής οικονομίας, με διασφάλιση των θέσεων εργασίας, όπως έχει αναφερθεί από επίσημες κυβερνητικές πηγές, εξετάζεται η μείωση των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων ή εναλλακτικά η επέκταση των τ.μ., των οποίων δύναται να κάνει χρήση κάθε επιχείρηση με το ίδιο ποσό δημοτικών τελών. Θα επιδιωχθεί έτσι να διατηρηθεί κατά το δυνατόν η ίδια δυναμική που είχαν τα καταστήματα αυτά πριν την κρίση, ήτοι ο ίδιος τζίρος και ιδανικά ο ίδιος αριθμός πελατών. Μάλιστα, έχει προταθεί ως μέτρο και εξετάζεται η παροχή δυνατότητας να κλείνουν ορισμένοι δρόμοι μετά τις 8:00 μ.μ. για την ανάπτυξη σ` αυτούς τραπεζοκαθισμάτων.

Επειδή το άνοιγμα των καταστημάτων αυτών, με τα σημερινά δεδομένα, προσδιορίζεται σε περίπου 20 ημέρες και η λήψη μέτρων  είναι αναγκαία για την ενίσχυση των σχετικών επιχειρήσεων με σεβασμό στις υγειονομικές υποδείξεις των ειδικών, ερωτάσθε και παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε κατά τα άρθρα 61 παρ. 3 του ν. 3852/2010 και 86 παρ. 1 περιπτ. θ` του ν. 3463/2006:

1. Αν υπάρχει καταγραφή ή εκτίμηση από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου των περιπτώσεων εκείνων και σε καταφατική περίπτωση της έκτασης που μπορεί προσωρινά κατά τους προσεχείς θερινούς μήνες να γίνει επέκταση των τ.μ. κοινόχρηστων χώρων που σε κάθε περίπτωση έχουν παραχωρηθεί προς χρήση με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με παράλληλη όμως διασφάλιση της ακώλυτης άσκησης των δικαιωμάτων των πεζών και  σεβασμό των δημόσιων χώρων. Σε αρνητική απάντηση πότε προτίθεσθε να ξεκινήσετε την σχετική διαδικασία και πότε θα είστε σε θέση να πληροφορήσετε τόσο εμάς όσο και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που και σε ποια έκταση μπορεί να γίνει τέτοια επέκταση των τ.μ. κοινοχρήστων χώρων που παραχωρούνται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πριν το άνοιγμα των συναφών επιχειρήσεων στις 1/6;

2. Εάν έχει εξετασθεί από τον Δήμο μας το ενδεχόμενο κλεισίματος ορισμένων δρόμων μετά τις 8:00 μ.μ. (ή και άλλη ώρα) για ανάπτυξη σ` αυτούς τραπεζοκαθισμάτων και σε καταφατική περίπτωση για ποιους δρόμους εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο και σε ποια έκταση;

3. Τι άλλα μέτρα προτίθεται να λάβει ο Δήμος για την ενίσχυση ή διευκόλυνση των επιχειρήσεων αυτών και συναφώς της τοπικής οικονομίας, την οποία στηρίζουν;

Βύρωνας, 8 Μαΐου 2020

Οι ερωτώντες δημοτικοί σύμβουλοι

Αλέξης Σωτηρόπουλος

Νεκτάριος Αποστολάκης

Ορέστης Καππάτος

Θανάσης Κλειάσιος

Θανάσης Οικονόμου

Λευτέρης Τριανταφύλλου

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΥΡΩΝΑ

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Της δημοτικής παράταξης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ: ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Κοιν.: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βύρωνα, δια του Προέδρου του κ. Γεωργίου Πλακίδα.

Θέμα: «Κακοτεχνίες ασφαλτοστρώσεων και μπετοστρώσεων σε δρόμους της πόλης μας»

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου των ασφαλτοστρώσεων και μπετοστρώσεων με χρηματοδότηση της Περιφέρειας που εκτελείται στους δρόμους της πόλης μας, διαπιστώθηκαν από όλους σοβαρότατες κακοτεχνίες και υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από δημοτικές παρατάξεις, φορείς και κατοίκους. Στις 30 Απριλίου 2020 η δημοτική αρχή ανακοίνωσε ότι, επειδή σε κάποιες ασφαλτοστρώσεις διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες που οφείλονται σε αστοχία υλικού σχετική με την σύσταση και την ποσότητα της ασφάλτου που χρησιμοποιήθηκε, ο Δήμος (ορθά) αρνήθηκε την παραλαβή των έργων και απαίτησε την επανάληψή τους.

Ενόψει των ανωτέρω, ερωτάσθε και παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε κατά τα άρθρα 61 παρ. 3 του ν. 3852/2010 και 86 παρ. 1 περιπτ. θ` του ν. 3463/2006:

1. Σε πόσες και ποιες από τις οδούς που συμπεριλαμβάνονται στην επίμαχη εργολαβία ζητήθηκε η επανάληψη των έργων λόγω κακοτεχνιών και σε πόσες και ποιες από τις οδούς τα εκτελεσθέντα έργα θεωρούνται ποσοτικά και ποιοτικά επαρκή;

2. Οι διαπιστωθείσες κακοτεχνίες και το απαίτηση για επανάληψη των έργων λόγω κακοτεχνιών αφορούν μόνο κακής ποιότητας ασφαλτοστρώσεις ή και μπετοστρώσεις, καθώς και άλλες κακοτεχνίες (κάλυψη φρεατίων, κάλυψη ή καταστροφή ρείθρων κλπ);

Τέλος, αιτούμαστε παράλληλα να μας χορηγηθούν αντίγραφα της αλληλογραφίας για το θέμα αυτό μεταξύ του Δήμου και της εργολήπτριας εταιρίας.

Βύρωνας, 8 Μαΐου 2020

Οι ερωτώντες δημοτικοί σύμβουλοι

Αλέξης Σωτηρόπουλος

Νεκτάριος Αποστολάκης

Ορέστης Καππάτος

Θανάσης Κλειάσιος

Θανάσης Οικονόμου

Λευτέρης Τριανταφύλλου