Ένας τρόπος αντιμετώπισης της νευρικής συμπεριφοράς του παιδιού κατά την διάρκεια της τηλεκπαίδευσης ή και της δια ζώσης μάθησης

0Shares
Print Friendly, PDF & Email

Ένας απλός τρόπος να διαχειριστείτε μία ακατάλληλη συμπεριφορά του παιδιού στην τάξη είτε στο σπίτι κατά την διάρκεια του διαβάσματος

’’Special Ed “Behavior In a Bag’’

Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι να δείξει σε γονείς και εκπαιδευτικούς έναν απλό τρόπο με τον οποίο μπορούν να βελτιώσουν την συμπεριφορά του παιδιού τους είτε στην τάξη είτε στο σπίτι. Πόσο μάλλον τώρα με την τηλεκπαίδευση η ανάγκη για σωστή διαχείριση τέτοιων περιστατικών είναι απαραίτητη. Το βίντεο από το Jordan School District’s Professional Development channel είναι στα αγγλικά ωστόσο μπορείτε να προσθέσετε υπότιτλους ->αυτόματη μετάφραση και να διαλέξετε την ελληνική γλώσσα.

Ο τρόπος αντιμετώπισης σε τρεις άξονες

  • Όταν το παιδί παρουσιάζει ακατάλληλη συμπεριφορά (όπως για παράδειγμα κάνει φασαρία, μιλάει άσχημα, κάνει ενοχλητικούς θορύβους κλπ) η εκπαιδευτικός δεν το φωνάζει επανειλημμένα αντίθετα του απευθύνεται με ήρεμη και καθαρή φωνή.
  • Η εκπαιδευτικός σε οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά δεν φωνάζει το παιδί επανειλημμένα με το όνομα του γιατί με αυτόν τον τρόπο το παιδί εκλαμβάνει όλη αυτήν την διαδικασία ως επιβράβευση. Είναι γνωστό πως τα παιδιά θέλουν να είναι το επίκεντρο της προσοχής του δασκάλου και του γονέα αντίστοιχα για αυτό πολλές φορές αντιδρούν αρνητικά έτσι ώστε να την αποκτήσουν ακόμη και με άσχημο τρόπο. Η εκπαιδευτικός απευθύνεται στο παιδί το οποίο κάνει φασαρία με θετικό πρόσημο δηλαδή Σόφη πρέπει να κάτσεις στο θρανίο σου όχι Σόφη γιατί κάνεις φασαρία.
  • Τέλος, η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί την μέθοδο της επιβράβευσης όταν το παιδί ακολουθεί την εκπαιδευτική διαδικασία συμπληρώνοντας μία καρτέλα με τετραγωνάκια η οποία βρίσκεται σε κάθε θρανίο. Η καρτέλα αυτή εφόσον και όταν συμπληρωθεί από την εκπαιδευτικό μπορεί να ανταλλαχτεί με κάποια αγαπημένη δραστηριότητα του παιδιού. Η ίδια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο σπίτι και να φέρει θετικά αποτελέσματα.